Author Topic: พัฒนาการของ "ยูโด" ในประเทศไทย  (Read 11581 times)

Gambler

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Posts: 178
    • View Profile

กีฬายูโดนั้นได้เจริญเติบโตในประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว เป็นกีฬาที่นำมาจากประเทศญี่ปุ่น มีไว้เพื่อป้องกันตัว และถือว่าเป็นศิลปะประเภทหนึ่งของญี่ปุ่น  แต่ประโยชน์ของยูโดนั้นไม่ได้มีเพียงเพื่อศิลปะเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงประยุกต์จากศิลปะมาเป็นกีฬาเพื่อป้องกันตัวด้วย นอกจากผู้ฝึกยูโดจะได้ซาบซึมศิลปะญี่ปุ่นแล้ว ผู้ฝึกยังได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายด้วย ถือว่าเป็นกีฬาที่ได้บริหารทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันเลยทีเดียว ยูโดนั้น นอกจากผู้ฝึกจะต้องมีความพร้อมทางร่างกายแล้ว จิตใจก็ต้องพร้อมตามไปด้วย เพราะผู้ฝึกจะต้องคิดถึงวิธีการที่จะต่อสู้ป้องกันกับคู่ต่อสู้ของตนไปด้วย
   
ยูโด นั้นถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ใช้มือเปล่า ไม่จำเป็นต้องมีอาวุธ เพราะถือเอาอวัยวะในร่างกายเป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กับศัตรู ดังนั้น ผู้ฝึกจึงต้องใช้ความรอบคอบในการเล่นเป็นอย่างมาก เพราะอาวุธนั้นคือร่างกายผู้ฝึกเอง
   
เมื่อยูโดเข้ามาในประเทศไทยนั้น ผู้ฝึกยูโดส่วนใหญ่ในช่วงแรกนั้นจะเป็นเด็กเล็กๆที่เรียนเพื่อเป็นกิจกรรม แต่ในภายหลังมานั้น กลุ่มผู้ฝึกยูโดเริ่มมากขึ้น เนื่องจากสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันนั้นมีการก่ออาชญากรรมกันเยอะมากขึ้น ผู้คนจึงจำเป็นจะต้องมีวิชาเพื่อป้องกันตัว คนจึงหันมาฝึกยูโดกันมากขึ้น และฐานผู้ฝึกขยายจากเพียงแค่กลุ่มเล็กๆของเด็ก กลายเป็นกลุ่มผู้หญิง ผู้ชาย ทั่วไป จึงทำให้คนรู้จักกีฬานี้มากขึ้น
   
อีกทั้งกีฬานี้ได้เข้าไปสู่การแข่งขันระดับเอเชีย ระดับโลก ยิ่งเป็นการจูงใจให้แก่ผู้คนเข้าไปหาและพิสมัยในกีฬาประเภทนี้มากยิ่งขึ้น
   
การเรียนยูโดนั้นในสมัยนี้สามารถหาสถาบันการสอนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะมีการเผยแพร่เยอะขึ้น และการเรียนวิชายูโดนี้ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การฝึกความแข็งแกร่งของร่างกาย การป้องกันตัวของผู้ฝึก  เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียนยูโด  โดยปัจจุบันอาจารย์ยูโดที่เป็นคนไทยก็มีอยู่หลายสำนัก และอาจารย์เหล่านั้นก็ล้วนแต่มีความสามารถไม่แพ้อาจารย์ที่ประเทศเจ้าของวิชายูโดเลยแม้แต่น้อย จึงทำให้ค่าเล่าเรียนภายในประเทศนั้นมีราคาไม่แพงจนเกินไป หาเรียนได้ง่าย และเข้าใจหลักการเพราะอาจารย์คนไทยก็สอนด้วยภาษาไทย
   
ไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ตามล้วนแล้วแต่มีความสำคัญและจำเป็นในชีวิตของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย เพราะนอกจากให้ความแข็งแรงของร่างกายและภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ แล้ว ยังช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เพราะการเล่นกีฬาต้องเล่นเป็นกลุ่ม จึงทำให้ผู้เล่นกีฬาสามารถพัฒนาตนเองไปได้ในหลายๆ ด้านพร้อมๆ กัน และทำให้มีความสุขมากขึ้น
« Last Edit: November 21, 2015, 02:49:06 AM by Gambler »