Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Liverpool

Pages: 1 ... 43 44 [45]
661
การเดิมพัน / รัมมี่ (Rummy)
« on: May 11, 2010, 10:18:31 PM »
จำนวนผู้เล่น
2-4 คน
การแจกไพ่
ผู้เล่น 2 คน แจกคนละ 11 ใบ ผู้เล่น 3 คน แจกคนละ 9 ใบ ผู้เล่น 4 คน แจกคนละ 7 ใบ
(ในบางกติกา สำหรับผู้เล่น 2 คน หลังจากแจกไพ่แล้ว จะคัดไพ่ 5 ใบจากก้นกองออกแยกไว้ เพื่อให้เป็นการยากแก่การนับไพ่ทำให้เกมท้าทายยิ่งขึ้น)

กติกา
หลังจากแจกไพ่แล้ว ไพ่ที่เหลือคือกองจั่ว ผู้แจกเปิดไพ่ใบบนสุดและวางไว้ข้าง ๆ กองจั่ว ไพ่ใบนั้นถือเป็นกองกลางสำหรับทิ้งไพ่
ผู้เล่นคนแรกเริ่มโดยการจั่วไพ่หนึ่งใบจากกองจั่ว หรือเก็บไพ่จากกองกลางก็ได้ หลังจากนั้นจึงทิ้งไพ่ลงมาหนึ่งใบโดยวางเรียงต่อจากไพ่กองกลางสำหรับผู้เล่นคนถัดมา
ผู้เล่นคนถัดมาเลือกว่าจะจั่วจากกองจั่วหรือเก็บไพ่จากกองกลาง จากนั้นจึงทิ้งไพ่หนึ่งใบโดยวางเรียงต่อจากไพ่กองกลางสำหรับผู้เล่นคนถัดมา
เป้าหมายคือ ผู้เล่นแต่ละคนจะพยายามเรียงไพ่เป็นชุด ๆ ชุดละอย่างน้อยสามใบ คือ จัดตอง (เช่น 7 7 7 หรือ J J J J) หรือเรียงไพ่ในดอกเดียวกัน (เช่น 4 5 6 ข้าวหลามตัด หรือ 10 J Q K หัวใจ) ในเกมรัมมี่นี้ลำดับไพ่คือ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A
เวลาทิ้งไพ่ลงบนกองกลาง ให้จัดเรียงเป็นแถวเพื่อให้สามารถเห็นไพ่แต่ละใบที่ทิ้งลงมาตามลำดับ
เวลาเก็บไพ่จากกองกลาง จะต้องมีไพ่อยู่ในมือแล้วอย่างน้อยหนึ่งใบที่จะนำมารวมให้เข้าชุดกับใบที่เก็บได้ และจะต้องวางไพ่ชุดนั้นหงายขึ้นบนโต๊ะทันที ซึ่งเมื่อผู้เล่นเก็บไพ่จากกองกลางเป็นครั้งแรก จะถือว่าผู้เล่นคนนั้น "เกิด" ซึ่งในตาถัด ๆ มา ผู้เล่นคนนั้นจะสามารถเปิดหงายไพ่ที่เข้าชุดแล้วลงบนโต๊ะได้
เวลาเก็บไพ่จากกองกลาง ให้เก็บโดยรวบจากใบที่ต้องการจะจัดเข้าชุด ลงมาถึงใบสุดท้าย
การฝาก
การฝากคือการต่อไพ่อย่างน้อยหนึ่งใบ (ใบฝาก) จากชุดที่วางออกบนโต๊ะแล้ว ไม่ว่าจะเป็นชุดของผู้เล่นคนอื่น หรือของตัวเองก็ตาม เช่น ถ้าผู้เล่น ก. วางไพ่ชุด 8 9 10 J ดอกจิกลงบนโต๊ะ ผู้เล่น ข. มีสิทธิฝาก Q ดอกจิก (หรือ 6 7 ดอกจิก ด้วยก็ได้) โดยการวางไพ่เหล่านั้นลงเมื่อถึงตาของผู้เล่น ข. ซึ่งหากผู้เล่น ข. ฝากด้วยการวาง 7 ดอกจิกลง ผู้เล่นคนอื่น ๆ ก็จะสามารถฝาก 6 ดอกจิกต่อได้เช่นกัน
หากผู้เล่น ก. วางชุดตอง 9 9 9 ลงบนโต๊ะ ผู้เล่นใดที่มีเบอร์ 9 ใบที่เหลือก็สามารถฝากได้เช่นกันเมื่อถึงตาของตน
การฝากนั้นจะวางไพ่ลงได้ก็ต่อเมื่อเป็นตาของผู้เล่นที่มีใบฝากและหากผู้เล่นได้ "เกิด" แล้ว หรือจะถือใบฝากไว้ในมือจนกระทั่งจบเกมก็ได้

วิธีจบเกมหรือ "น็อค"
เมื่อไรที่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดได้จั่วไพ่ หรือเก็บไพ่จากกองกลางแล้ว และจัดเข้าชุดหรือ "ฝาก" ได้ครบหมด และเหลือไพ่อีกเพียงใบเดียว ถือว่าผู้เล่นผู้นั้น "น็อค" โดยผู้เล่นจะวางไพ่ในมือลงทั้งหมด และคว่ำไพ่ใบสุดท้ายนั้นลง
การนับแต้ม
ผู้เล่นแต่ละคนจะนับแต้มของตนเมื่อมีการจบเกมหรือ "น็อค"
เบอร์ 2 3 4 5 6 7 8 9 ใบละ 5 แต้ม
เบอร์ 10, J, Q, K ใบละ 10 แต้ม
A ใบละ 15 แต้ม
ไพ่สเปโตคือไพ่พิเศษซึ่งมีคะแนน 50 แต้มคือ 2 ดอกจิก และ Q โพดำ
ไพ่ใบที่ใช้ "น็อค" ก็ถือว่ามีคะแนน 50 แต็มเช่นกัน
ผู้เล่นจะได้แต้มเฉพาะจากไพ่ที่ได้วางหงายขึ้นบนโต๊แล้วเท่านั้น ไพ่ที่เหลืออยู่ในมือ ไม่ว่าจะเข้าชุดแล้วหรือเป็นใบฝากหรือไม่ก็ตาม จะต้องถูกติดลบ
ผู้เล่นผู้ใดที่สะสมคะแนนได้ถึง 500 แต้มก่อนเป็นผู้ชนะ
การน็อคมืด
หากผู้เล่นคนใดสามารถ "น็อค" ได้โดยมิได้เก็บไพ่จากกองกลางเลย (คือจั่วจากกองจั่วเท่านั้น) หรือเก็บไพ่จากกองกลางแล้วก็ "น็อค" ทันทีโดยที่ไม่ได้ "เกิด" มาก่อน ถือว่าผู้เล่นคนนั้น "น็อคมืด" ซึ่งแต้มของผู้น็อคมืดในเกมนั้นจะได้เป็นสองเท่า

การเน่ามืด
หากผู้เล่นคนใดไม่ได้เก็บไพ่จากกองกลางหรือ "เกิด" เลย แล้วผู้เล่นคนอื่น "น็อค" ถือว่าผู้เล่นคนนั้นเน่ามืด แต้มที่ถืออยู่ในมือทั้งหมดจะถูกติดลบเป็นสองเท่า

การโง่
หากผู้เล่นคนใดทิ้งไพ่ลง และผู้เล่นคนถัดมาเก็บไพ่ใบนั้น ๆ เพียงใบเดียวแล้วน็อค ผู้เล่นที่ทิ้งไพ่จะถูกหักอีก 50 แต้ม หรือ "โง่" และเกมถัดมาให้แจกไพ่วนย้อนกลับ

กติกาพิเศษ
ผู้เล่นควรตกลงกันก่อนว่าจะใช้กติกาพิเศษเหล่านี้หรือไม่ กติกาบางข้อทำให้เกมท้าทายยิ่งขึ้น
•   หากไพ่ใบสุดท้ายที่ใช้น็อคเกมเป็นไพ่สเปโต (2 ดอกจิก หรือ Q โพดำ) ไพ่ใบนั้นมีค่า 100 แต้ม
•   ผู้เล่นคนใดที่ทิ้งใบฝากจะถูกหัก 50 แต้ม
•   ไพ่ใบแรกสุดที่เปิดออกเป็นกองกลางมีค่า 50 แต้ม หากไพ่ใบแรกนั้นเป็นสเปโตจะมีค่า 100 แต้ม หากใครทิ้งไพ่ที่อยู่ในละแวกของไพ่ใบแรกนั้นลงมา ส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บไพ่ใบแรกนั้นได้ จะถูกหัก 50 แต้ม เช่น หากไพ่ใบแรกคือ 7 หัวใจ ผู้เล่น ก . ทิ้งไพ่ 9 หัวใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้เล่น ง. ซึ่งมี 8 หัวใจอยู่ในมือสามารถเก็บชุด 7 8 9 หัวใจได้ ผู้เล่น ก. จะถูกหัก 50 แต้ม ผู้ที่ทิ้งไพ่นั้นจะรอดจากการถูกหัก 50 แต้มหากไม่มีใครสามารถเก็บใบแรกนั้นไปใช้ได้ จนกระทั่งวนครบรอบและกลับมาเป็นตาของผู้ที่ทิ้งไพ่นั้น เช่นจากตัวอย่างเดิม หากผู้เล่น ข. ค. และ ง. ไม่สามารถเก็บ 7 หัวใจและ 9 หัวใจมาใช้ได้ จนกระทั่งเวียนกลับมาเป็นตาผู้เล่น ก. อีก ผู้เล่น ก. จะไม่ถูกหัก 50 แต้ม (ในกรณีนี้ 4 ดอกจิกหรือ 10 ดอกจิกไม่ถือว่าอยู่ในละแวกของ 7 ดอกจิก เฉพาะ 5 6 8 9 ดอกจิก และ 7 ดอกอื่น ๆ เท่านั้นที่นับว่าอยู่ในละแวกเดียวกับไพ่ใบแรก)
•   หากผู้ใดทิ้งไพ่ที่สามารถรวมเข้าชุดได้กับไพ่ในกองกลางอย่างน้อยสองใบ จะถูกหัก 50 แต้ม เช่น หากในกองกลางมีไพ่ 10 ดอกจิกและ Q ดอกจิก ผู้เล่นที่ทิ้ง J ดอกจิกจะถูกหัก 50 แต้มโดยทันที หรืออีกตัวอย่างเช่น หากกองกลางมี K อยู่แล้วสองใบ ผู้เล่นที่ทิ้ง K ลงมาอีกใบจะถูกหัก 50 แต้มทันที
•   หากมีไพ่สเปโตอยู่ในกองกลางอยู่แล้ว แล้วผู้เล่นใดที่ทิ้งไพ่ที่อยู่ในละแวกของสเปโตลงมา ส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บไพ่สเปโตนั้นไปใช้ได้ ผู้เล่นนั้นจะถูกหัก 50 แต้ม ผู้ที่ทิ้งไพ่จะรอดจากการถูกหัก 50 แต้มก็ต่อเมื่อไม่มีใครสามารถเก็บไพ่สเปโตไปใช้ได้จนกระทั่งวนกลับมาหาผู้ที่ทิ้ง เช่นหากในกองกลางมีสเปโต Q โพดำอยู่แล้ว ผู้เล่นใดที่ทิ้ง Q ดอกอื่นลงมาส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บชุด Q Q Q ได้ ผู้นั้นจะถูกหัก 50 แต้ม
•   หากมีไพ่ที่อยู่ในละแวกของสเปโตอยู่ในกองกลางอยู่แล้ว แล้วผู้เล่นใดที่ทิ้งไพ่สเปโตลงมา ส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บไพ่สเปโตนั้นไปใช้ได้ ผู้เล่นนั้นจะถูกหัก 50 แต้ม ผู้ที่ทิ้งไพ่จะรอดจากการถูกหัก 50 แต้มก็ต่อเมื่อไม่มีใครสามารถเก็บไพ่สเปโตไปใช้ได้จนกระทั่งวนกลับมาหาผู้ที่ทิ้ง เช่นหากในกองกลางมี 4 ดอกจิกอยู่แล้ว ผู้เล่นใดที่ทิ้ง 2 ดอกจิกลงมาส่งผลให้ผู้เล่นคนอื่นสามารถเก็บชุด 2 3 4 ดอกจิกได้ ผู้นั้นจะถูกหัก 50 แต้ม

 [shoot]

662

 
* วัตถุประสงค์ของการเล่น *
เพื่อสุ่มหาแต้มของลูกเต๋า จะมีลูกเต๋าทั้งหมด  3 ลูก แต่ละลูกจะมี 6 หน้า ตั้งแต่หมายเลข 1 ถึงเลข 6 จึงเป็นที่มาของการเล่นที่หลากหลายรูปแบบ
รูปแบบของการวางเดิมพัน มี 7 รูปแบบ ดังนี้
1. การเต็ง  สูง – ต่ำ จ่ายต่อเดียว โดยนับแต้มของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก
สูง        จะมีแต้มตั้งแต่             11 – 17
ต่ำ        จะมีตแมตั้งแต่              4 -  10
ถ้าลูกเต๋าทั้ง 3 ลูกออกเลขเหมือนกัน ทั้ง 3 ลูก (ตอง)  จะให้เจ้ามือชนะ เพราะจะถือว่าเป็นค่าต๋ง
2. การเต็งเลข  จ่ายต่อเดียว  โดยสามารถดูได้จากลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก ถ้ามีเลขที่วางเดิมพันไป  ภายในลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก ก็จะชนะ แต่ลูกภายใน 3 ลูกนี้ มีเลขที่วางเดิมพัน 2 ลูก ก็จะได้ 2 ต่อ และ ถ้าภายใน 3 ลูกนี้ มีเลขที่วางเดิมพัน ทั้ง 3 ลูกก็จะได้ 3 ต่อ
3. การโต๊ดเลข  จ่าย 5 ต่อ โดยเลือกเลขที่จะวางเดิมพันมา 2 เลข โดยหวังว่า
ลูกเต๋าทั้ง3ลูกนี้ จะมีเลขที่โต๊ดไว้ออก
4. การโต๊ดเลขคู่  จ่าย 8 ต่อ โดยเลือกเลขที่จะวางเดิมพัน 1 เลข โดยกะว่าลูกเต๋า
ทั้ง 3 ลูกนี้ จะมีเลขที่โต๊ดไว้ออกเหมือนกัน 2 ลูก
5. การเต็งแต้มรวม  จ่ายตามแต้มที่ออก โดยนับแต้มของลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก จะมีแต้มรวมตั้งแต่ 4 แต้ม จนถึง 17 แต้ม ให้เลือกเล่น
แต้มรวม   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4
จ่าย   1:50   1:18   1:14   1:12   1:8   1:6   1:6   1:6   1:6   1:8   1:12   1:14   1:18   1:50
 
 
6. การแทงตอง  จ่าย 150 ต่อ โดยดูจากลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก ถ้ามีตัวเลขเหมือนกัน 3 ลูก ตรงกับที่วางเดิมพันไป ก็จะเป็นผู้ชนะ
7. การแทงตองรวม  จ่าย 24 ต่อ โดยดูจากลูกเต๋าทั้ง 3 ลูก แค่เลขเหมือนกัน ทั้ง 3 ลูก ไม่จำเป็นต้องกำหนดเลข ขอแค่เป็นตอง ก็จะเป็นผู้ชนะ

663
Cafe / หนุ่มเจ้าชู้
« on: May 11, 2010, 10:13:44 PM »
มีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนเจ้าชู้มาก
มีอยู่วันหนึ่งเขาขับรถไปตามถนนบังเอิญมองเห็นเด็กสาวสวยนั่งอยู่ข้างถนนคนเดียว
ด้วยความที่เป็นคนเจ้าชู้มากเลยจอดรถเทียบและเปิดกระจกถามเด็กสาว
ชายหนุ่ม :- มานั่งทำอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้มันเปลี่ยวและอันตรายมากนะ
หญิงสาว : นิ่งไม่ตอบ
ชายหนุ่ม : พี่ไปส่งเอาไหม
หญิงสาว : นิ่งไม่ตอบ แต่เดินมาเปิดประตูขึ้นรถของชายหนุ่มทันที
ชายหนุ่ม : บ้านอยู่ไหนบอกทางมาพี่จะไปส่งให้
หญิงสาว : นิ่งไม่ตอบอีกเหมือนเดิม
ชายหนุ่ม : ถ้าไม่พูดอีกพี่จะพาเข้าโรงแรมนะ
หญิงสาวก็นิ่งไม่ตอบเหมือนเดิมชายหนุ่มจึงได้ใจพอเห็นโรงแรมก็เลี้ยวรถเข้าโรงแรมทันที และจัดการ ปล้ำ เด็กสาวจนเป็นผลสำเร็จ โดยที่เด็กสาวมิได้ขัดขืนแต่อย่างใด แต่ ..ในขณะที่ชายหนุ่มกำลังใส่เสื้อผ้าอยู่นั้น ได้ยินเสียง เด็กสาวร้องไห้ ก็เลยถามว่า
ชายหนุ่ม : ร้องไห้ทำไม
หญิงสาว :ตอบไปร้องไห้ไป หนู อย..า..ก. บ..อ..ก พี่..ว่.า ห..นู....เ.ป็..น เ....อ....ด.....ส์
ชายหนุ่ม : ????????

 [laugh]

664
Cafe / ชอบจับปลา
« on: May 11, 2010, 10:12:57 PM »
ชายคนหนึ่งพาภรรยาของตนเองไปหาหมอเพื่ออัลตาซาวด์ดูว่าลูกจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ปรากฏว่า เป็นลูกผู้ชายแฝดสาม เมื่อกลับไปบ้าน เขาเอามือลูบท้องภรรยา แล้ว ถามลูกคนแรกว่า " ลูกครับ โตขึ้นลูกอยากเป็นอะไร " ลูกคนแรกตอบว่า "หนู อยากเป็นวิศวกร จะได้สร้างบ้านอยู่ในท้องแม่" ผู้เป็นพ่อก็ปลื้มอกปลื้มใจ ถามลูกคนที่สองต่อเหมือนกับคนแรก ลูกตอบว่า "หนูอยากเป็นสถาปนิก จะได้ตกแต่งบ้านที่พี่เขาสร้างไว้" ผู้เป็นพ่อก็ดีใจอีกนั่นแหละ พอถึงลูกคนสุดท้อง พ่อถามว่า " ว่าไง เจ้าตัวเล็ก พี่ ๆ เขาอยากเป็นโน้น เป็นนี่ แล้วหนูอยากเป็นอะไรล่ะ" เจ้าลูกคนเล็กตอบกลับไปว่า " หนูอยากเป็นชาวประมง........ จะได้คอยจับปลาช่อนที่ชอบโผล่หัวเข้ามาในท้องแม่จ๊ะ" [laugh]

665
Cafe / ยิ่งใหญ่ยิ่งโง่
« on: May 11, 2010, 10:12:12 PM »
ณ ชายหาดแห่งหนึ่ง มีครอบครัวที่รักกันมากไปเที่ยวกัน พอมาถึงทะเล ต่างคนต่างก็ไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานมีแต่ภรรยาที่นอนอาบแดดอยู่ สักครู่ลูกตัวน้อยก็สงสัยบางอย่างเลยวิ่งกลับมาถามแม่ว่า "แม่ครับไอ้ที่อยู่ในกางเกงน้าคนนั้นมันอะไรครับทำไมไม่เหมือนของผมเลย" พอแม่ฟังจบก็ไม่รู้จะตอบไงก็เลยตอบไปส่งๆ ว่า "อ้อ ไม่มีไรหรอกยิ่งมีอันใหญ่ๆ ยิ่งโง่" พอเด็กฟังจบก็ไปเล่นน้ำต่อ สักแป๊บไอ้หนูน้อยก็วิ่งกลับมาถามแม่ว่า "แม่ครับไอ้ที่อยู่ในเสื้อผู้หญิงคนนั้นทำไมมันไม่เหมือนของแม่เลย ของเค้าใหญ่โตมากเลย" แม่ได้ฟังก็ตอบไปอีกว่า "ยิ่งใหญ่ยิ่งโง่" พอพูดเสร็จก็วิ่งกลับไปเล่นน้ำต่อ สักพักหนึ่งก็วิ่งกลับมาบอกแม่ว่า "แม่ครับเมื่อกี้เห็นพ่อคุยกับผู้หญิงที่เค้าโง่ๆ อยู่แต่ยิ่งคุยพ่อก็ยิ่งโง่ขึ้นๆ ทุกที "
 [laugh]

666
Cafe / ชอบจับปลา
« on: May 11, 2010, 10:11:28 PM »
ชายคนหนึ่งพาภรรยาของตนเองไปหาหมอเพื่ออัลตาซาวด์ดูว่าลูกจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ปรากฏว่า เป็นลูกผู้ชายแฝดสาม เมื่อกลับไปบ้าน เขาเอามือลูบท้องภรรยา แล้ว ถามลูกคนแรกว่า " ลูกครับ โตขึ้นลูกอยากเป็นอะไร " ลูกคนแรกตอบว่า "หนู อยากเป็นวิศวกร จะได้สร้างบ้านอยู่ในท้องแม่" ผู้เป็นพ่อก็ปลื้มอกปลื้มใจ ถามลูกคนที่สองต่อเหมือนกับคนแรก ลูกตอบว่า "หนูอยากเป็นสถาปนิก จะได้ตกแต่งบ้านที่พี่เขาสร้างไว้" ผู้เป็นพ่อก็ดีใจอีกนั่นแหละ พอถึงลูกคนสุดท้อง พ่อถามว่า " ว่าไง เจ้าตัวเล็ก พี่ ๆ เขาอยากเป็นโน้น เป็นนี่ แล้วหนูอยากเป็นอะไรล่ะ" เจ้าลูกคนเล็กตอบกลับไปว่า " หนูอยากเป็นชาวประมง........ จะได้คอยจับปลาช่อนที่ชอบโผล่หัวเข้ามาในท้องแม่จ๊ะ"

 [laugh]

667
Cafe / สั้นจริงๆ
« on: May 11, 2010, 10:09:35 PM »
สาวใหญ่สายตาสั้นคนหนึ่งต้องการซื้อของอย่างว่า ในร้าน SEX SHOP จึงเดินเข้าไปในร้านถามพนักงานขาย ซึ่งเป็นผู้ชาย พนักงานขายจึงแนะนำว่า สิ่งที่คุณผู้หญิงต้องการอยู่ด้านใน เชิญเลือกได้ตามสบายเลยครับ สาวใหญ่เลือกได้ของที่ต้องการ
มีสีเขียว,สีดำ และสีแดง ได้แล้ว ก็เดินเข้ามาถามบริกรว่า สาวใหญ่... พ่อหนุ่มจ๊ะไอ้สีแดงเนี่ยมันใช้ยังไง พนักงานขาย...ผมขออธิบายสีเขียวก่อนน๊ะครับ มันสั่นสะเทือนนาน 1 ชั่วโมงประสิทธิภาพดีมากครับ สาวใหญ่... ชั้นอยากรู้ว่าสีแดงใช้ยังไง พนักงานขาย...คุณผู้หญิงฟังประสิทธิภาพของสีดำก่อนน๊ะครับ มันสั่นสะเทือนนานถึง 2 ชั่งโมงรับรองถึงใจแน่ครับ สาวใหญ่...เอ๊ะพ่อหนุ่มชั้นอยากรู้เกี่ยวกับสี่แดงเท่านั้น (น้ำเสียงโมโห) พนักงานขาย...โถคุณผู้หญิงครับ ก็สีเขียวกับสีดำนั่นน่ะ มันใช่อยู่หรอกครับ แต่ไอ้สีแดงที่คุณผู้หญิงถือมา นั่นมันถังดับเพลิงครับ

 [laugh]

668
ชายหนุ่มที่กำลังจะได้แต่งงานได้เข้าไปซื้อของในร้านเครื่องมือช่าง เขาซื้อสี 2 ถัง กับขวานอีกหนึ่งอัน

เจ้าของร้านสงสัยจึงถามชายหนุ่ม เจ้าของร้าน คุณจะเอาสี 2 ถัง กับขวานไปทำอะไรรึ ชายหนุ่ม เอาไปใช้หลังพิธีแต่งงานของผมครับ เจ้าของร้าน หลังพิธีแต่งงาน? จะใช้ยังไงผมไม่เข้าใจ ชายหนุ่ม ก็หลังจากอุ้มเจ้าสาวเข้าห้องหอ ผมก็เอาสีแดงทาไข่ข้างหนึ่ง สีน้ำเงินทาไข่ข้างหนึ่งแล้วมือก็ถือขวานไว้ หากแฟนผมพูดว่า “ฉันไม่เคยเห็นไข่ใครเหมือนของคุณเลย” ผมจะเอาขวานฟาดหัวเธอทันที
 [laugh]

669
Cafe / ซาหยอง
« on: May 11, 2010, 10:06:15 PM »
เราไปถามเพื่อนมา...พิมพ์ทุกคำที่มันพูด
ความว่า:
เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนได้มาเรียนในชนบทที่ห่างไกลจากตัวเมืองมากครับ(ไฟฟ้าก้อไม่มี )แล้วเมื่อถึงวันปิด
เทอมกลับบ้านผมก้อจะกลับรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายก้อประมาณ2ทุ่มกว่าๆ
เราก้อเลยไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆ(ความจริงเลิกตั้งแต่4โมงเย็นแล้ว)เพราะว่ายังมีเวลาเหลืออีกนานกว่ารถจะ
มาแต่เมื่อได้เวลากลับเราก้อจะออกไปรอรถโดยสารเพื่อนเราก้อแย้งว่าทางมันไกลแล้วก้อเปลี่ยวด้วยแต่เรา
เป็นผู้ชายนิครับจะต้องกลัวอะไร(เรื่องของเรื่องก้อกลัวแม่ด่าน่ะ)ว่าแล้วก้อกระโดดขึ้นรถเลยผมขึ้นรถประมาณ2ทุ่มกว่าๆครับ
พอขึ้นรถเราก้อโล่งใจครับเพราะมีผู้โดยสารประมาณ4-5คนครับ
แต่ทุกคนนั่งก้มหน้ากันหมดเลยข้างทางก้อมีแต่พงหญ้าทางก้อเป็นหลุมเป็นบ่อผมงี้เซ็งเลย(รู้งี้นอนบ้านเพื่อนดีกว่า) ว่าแล้วก้อชักจะง่วงครับ
รถก้อวิ่งช้าอากาศก้อเย็น(เฉียบ)และแล้ว.........(เผลอหลับไป)พอตื่นขึ้น
รู้สึกว่าไม่ได้ยินเสียงรถที่เรานั่ง(เอะยังงัย)แต่รถก้อยังไหลเรื่อยๆ
ผมก้อเลยหันมามองผู้โดยสาร(เฮ้ย.......) หายไปไหนหมดเลย++
ไม่มีใครอยู่บนรถเลยเวรสิครับผมโดนผีหลอกแน่ๆ
พอตั้งสติได้ก้อโดดลงรถเลย (กะว่าจะวิ่งเต็มที่)
พอก้าวขาจะวิ่งก้อมีอะไรมาดึงคอเสื้อผมใว้ก้อไม่รู้
(มีเสียงแก่ๆถามว่า มึง...จา...ปาย...ไหน...)
ผมก้อร้องอย่างเสียงดังว่ากูไม่อยู่แล้วโว้ย
แต่แล้วก้อมีเสียงหนึ่งที่ทำให้ผมต้องหันหลังกลับไปดูด้วยความสนใจ
(เสียงปริศนา ) มึงช่วยเข็นรถหน่อยสิวะ!!!!!!!!!! เอาเปรียบกันนี่หว่า!!!  [laugh]

670
ณ ชายหาดทะเลสีครามแห่งหนึ่ง ชายคนหนึ่งกำลังนอนเปลือยอาบแดด
โดยใช้ทรายกลบเอาส่วนที่จำเป็นออกมาข้างนอกเพื่อให้อากาศถ่ายเท
แต่ก็ยังมีกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดอีกชั้นหนึ่ง
ในระหว่างนั้นก็มีสาวน้อยคนหนึ่งกำลังเดินเล่นตามหาดทราย เข้ามาถามชายคนนั้นว่า
“นี่ๆลุง ลุง อะไรอยู่ใต้กระดาษนั่นหรือค๊ะ”
ชายคนนั้นก็ตอบอย่างหัวเสียว่า
“ไปเล่นไกลๆได้ไหม นกกำลังจะนอน เด๋วมันจะตื่น”
เด็กสาวจึงเดินจากไป แต่ก็อดสงสัยไม่ได้
เช้าวันต่อมาชายหนึ่งคนนั้นสะดุ้งตื่น และต้องพบกับสภาพของตนเองที่ไม่เป็นดั่งสมชายอีกแล้ว
ด้วยความแค้นใจจึงออกตามหาเด็กสาวคนนั้นจนเจอ และถามเรื่องราวต่างๆจากเธอว่า
“หนูเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างหรือเปล่า”
ส่วนเด็กน้อยผู้ไร้เดียงสาก็ตอบว่า
“หนูเหงาเล้ยอยากจะเล่นกับนกที่ลุงเลี้ยงไว้ไงค๊ะ หนูพยายามเอาอกเอาใจมัน
ลูบหัวมันด้วยความรักทะนุถนอม แต่เจ้านกมันกลับถมน้าลายใส่หน้าหนู หนูนั้นเสียใจมาก เล้ยจับมันหักคอ
แต่มันยังส่ายหัวล่อหนูไปมาอีก หนูจึงเอาไฟแช็คจุดไฟเผารังของมัน จนเกลียมเล้ย แค่นี้เท่านั้นคะที่หนูทำ
ถ้าลุงโกรธที่หนูทำนกลุงตาย เด๋วหนูไปสวนตจุจักร ซื้อนกสายพันธุ์ใหม่ชื่อกล้วยน้าหว้าให้ลุงตัวใหม่ก็ได้น๊ะค๊ะ ”

จบ...................

 [laugh]

671
Cafe / ชื่ออะไรค่ะ ...
« on: May 11, 2010, 10:03:49 PM »
คุณแม่คนหนึ่งจูงลูกชายวัย 3 ขวบไปส่งให้ครูอนุบาลเป็นวันแรก
คุณครูชวนเจ้าหนูพูดคุยเป็นการสร้างความคุ้นเคย
"บอกได้ไหมจ๊ะ
หนูชื่ออะไร?"
"ชื่อ ทีมมี่" เจ้าหนูตอบ คุณแม่ยิ้มภูมิใจ
"แล้วคุณแม่ล่ะจ๊ะ ชื่ออะไร?" คุณครูถามต่อ
"ชื่อ คุณแม่" เจ้าหนูตอบ คุณแม่หัวเราเอ็นดูลูกชาย
"แล้วชื่อจริงของคุณแม่ล่ะคะ?" คุณครูชวนคุยต่อ
"ชื่อ แทมมี่" เจ้าหนูว่า
"เก่งจัง" คุณครูชม "แล้วคุณพ่อชื่ออะไรจ๊ะ?"
"ชื่อ คุณพ่อ" เจ้าหนูตอบอีก
"เหรอ.." คุณครูรับคำ "แล้วคุณแม่เรียกคุณพ่อว่าอะไรคะ?"
เจ้าหนูตอบ "เรียก ไอ้ผัวเฮงซวย !!"

672
เศรษฐีและภรรยาออกไปงานกลางคืน
และปล่อยให้คนรับใช้หนุ่มหล่ออยู่เฝ้าบ้าน
ภรรยาสาวเบื่องานเลี้ยงจึงแอบกลับมาบ้านก่อน
เธอพบคนรับใช้หนุ่มนั่งจิบเหล้าอยู่ในห้องนั่งเล่น
"บิล ตามฉันมา" นายสาวสั่งคนรับใช้หนุ่ม
เธอเดินนำหน้าชายหนุ่มไปที่ห้องนอน
และปิดประตูลงกลอนเมื่อชายหนุ่มตามเข้าไป
"ถอดเสื้อฉันออก" นายสาวหันมาสั่ง
คนรับใช้หนุ่มรีบถอดเสื้อนายสาวออกด้วยความประหม่า
"ถอดถุงเท้าด้วยซิ" เจ้าหนุ่มทำตามสั่งอย่างว่าง่าย
"กางเกงในกับยกทรงด้วย อย่าช้านักซิ"
มือเริ่มสั่นเมื่อนายสาวยิ่งเร่ง
"ฟังนะบิล ถ้าฉันเห็นแกเอาชุดของฉันมาใส่อีก ฉันจะไล่แกออก"
 [laugh]

673
Cafe / ผู้ชาย 3 คน.
« on: May 11, 2010, 09:58:41 PM »
มีผู้ชาย 3 คน คนแรกเป็นนักปรัชญา คนที่สองเป็นนักคณิตศาสตร์ คนสุดท้ายเป็นคนโง่
อยู่มาวันหนึ่ง 3 คนนี้ นั่งรถไปเที่ยวด้วยกัน แล้วระหว่างทาง รถเกิดไปชนเข้ากลางทางทำให้ทั้ง 3 ตายหมด
วิญญาณทั้ง 3 จึงต้องไปหายมบาล พอไปถึงยมบาลก็บอกว่าให้แต่ละคนถามคำถามมาคนละข้อ
ใครถามคำถามที่ข้า(ยมบาล) ตอบไม่ได้ จะได้ขึ้นสวรรค์ แต่ถ้ายมบาลตอบได้คนที่ถามจะต้องลงนรก
นักปรัชญาถามเป็นคนแรกว่า ให้อธิบายความหมายของปรัชญาข้อหนึ่ง เจ้ายมบาลตอบได้ นักปรัชญาจึงลงนรกไป
นักคณิตศาสตร์ถามเป็นคนที่สองว่า ให้คิดโจทย์เลขข้อนี้ให้ได้ ยมบาลตอบได้อีก นักคณิตศาสตร์จึงลงนรกไป
พอมาถึงคนสุดท้ายคือคนโง่ คนโง่บอกว่าก่อนถามคำถามขอเก้าอี้ที่มี 8 รู พอได้เก้าอี้คนโง่ก็ตดออกมา
แล้วถามยมบาลว่าข้าตดออกมาจากรูไหน ยมบาลตอบว่ารูที่ 2 จากทางซ้าย คนโง่บอกว่าผิด
แล้วยมบาลก็ถามว่าถ้างั้นคำตอบคืออะไร คนโง่จึงเฉลยว่า"ข้าตดออกมาจากรูตูด"
 [laugh]

Pages: 1 ... 43 44 [45]